Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha w Gdańsku

Ruszyła rekrutacja do Szkół Katolickich, zapraszamy!

Więcej informacji

Nowa strona internetowa

Więcej informacji

Życzenia noworoczne 2018

Więcej informacji

Wspólnie rozwiniemy talenty Twojego dziecka



KLASY PROFILOWANE POMAGAJĄ WEJŚĆ NA RYNEK PRACY