slide3.jpg

Instytucje wspierające

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia im. Św. Wojciecha
Prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej

Ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena

Telefon: (58) 345 82 74 sekretariat
Telefon komórkowy: 698 172 709

Telefon Dyrektora Centrum: 509 596 169

Napisz do nas: sekretariat@szkolywojciecha.pl

Nr rachunku bankowego:
92 1090 1098 0000 0001 3242 3774

FORMACJA DUCHOWA

Istotą pracy w naszym Liceum jest formacja młodzieży w otwarciu na innych. Młodzieży, która nie jest skupiona wyłącznie na swoich potrzebach ale również jest spragniona poznawania Boga i otwarta na bliźnich; młodzieży, której miłość do Boga nie istnieje w oderwaniu od miłości do człowieka, dla których miłość Boga wyraża się w postawie szacunku i sprawiedliwości względem innych. Pragniemy kształtować liderów, wielkodusznych młodych ludzi obdarzonych społeczną i chrześcijańską wrażliwością, chętnych do służby Bogu i Ojczyźnie. Nasza szkoła opiera się w swojej działalności na myśli i nauce św. Jana Pawła II na temat godności osoby (ze statutu szkoły). Misja naszej szkoły jest również odpowiedzią na naukę papieża Franciszka, który aspekt misyjności Kościoła zawarł w Adhortacji apostolskej Evangelii Gaudium.

W ramach formacji i duchowego wzrastania nasza młodzież wraz z nauczycielami uczestniczy w:

  • cotygodniowej wspólnej Eucharystii
  • codziennej wspólnej modlitwie, którą rozpoczynamy każdy dzień nauki
  • 2 godzinach nauki religii tygodniowo
  • corocznych rekolekcjach wyjazdowych
  • corocznej pieszej pielgrzymce odpustowej do Sanktuarium Św. Wojciecha
  • stałej formacji prowadzonej przez ojców ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa oraz księdza Prałata Wojciecha Chistowskiego
  • formacji organizowanej przez Radę Szkół Katolickich w Częstochowie
  • uroczystościach świątecznych

Cała kadra nauczycielska przeżywa dodatkowo oddzielną stałą formację duchową. Propozycje spotkań formacyjnych kierujemy również do rodziców.