slide3.jpg

Instytucje wspierające

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia im. Św. Wojciecha
Prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej

Ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena

Telefon: (58) 345 82 74 sekretariat
Telefon komórkowy: 698 172 709

Telefon Dyrektora Centrum: 509 596 169

Napisz do nas: sekretariat@szkolywojciecha.pl

Nr rachunku bankowego:
92 1090 1098 0000 0001 3242 3774

KLASA POŻARNICZO-RATOWNICZA W NASZYM LICEUM!

 

 

W odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie zawodami mundurowymi nasze I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha pragnie zaprosić odważnych i wysportowanych młodych ludzi do podjęcia nauki w klasie pożarniczo – ratowniczej. To klasa dla ludzi z pasją i pragnieniem służby drugiemu człowiekowi!

Program klasy "pożarniczo-ratowniczej" powstał w wyniku współpracy między naszym Liceum a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku. Współpraca ta dotyczy innowacji pedagogicznej polegającej na wprowadzeniu do programu nauczania liceum ogólnokształcącego treści programowych z zakresu pożarnictwa i ratownictwa. Ma ona na celu kształtowanie pożądanych w społeczeństwie postaw młodych ludzi oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na terenie naszej szkoły, natomiast zajęcia obejmujące praktyczne aspekty służby będą prowadzone w jednostce Straży Pożarnej. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu pożarnictwa, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

W trakcie nauki uczniowie poznają historię pożarnictwa, zapoznają się z rodzajami sprzętu ratowniczego, dowiedzą się min. jak postępować w przypadku pożaru, powodzi, wypadku drogowego, czy ataku terrorystycznego. Nauczą się również jak udzielać pierwszej pomocy,  jak przeprowadzić ewakuację oraz co zrobić w przypadku poparzenia, wyziębienia i przegrzania, zatrucia pokarmowego i chemicznego, porażenia prądem oraz złamania i zwichnięcia.

W ramach zajęć teoretycznych uczniowie zapoznają się z historią pożarnictwa, strukturą działania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego stanowiącego integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Dodatkowo poszerzą swoją wiedzę o tematy związane z szeroko rozumianym ratownictwem w tym zasadami ewakuacji, ratownictwem medycznym, chemicznym, ekologicznym. Posiądą podstawy wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, postepowania w sytuacji zagrożeń pożarowych jak również zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym.

W trakcie zajęć praktycznych, które odbywać się będą w zaprzyjaźnionych jednostkach PSP i OSP, uczniowie zapoznają się z zasadami funkcjonowania poszczególnych jednostek ich wyposażeniem i zasadami służby. Dodatkowo będą mieli możliwość zapoznania się z rodzajami i wyposażeniem wozów bojowych ich podziałem i przeznaczeniem. W ramach zgrupowań poligonowych będą mogli doświadczyć warunków służby poprzez aktywne uczestnictwo w pozorowanych akcjach gaśniczych i ratowniczych. Uczestnictwo w takich akcjach wzmacnia hart ducha, kształtuje w postawę obywatelską oraz utwierdza o konieczności niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia.


Klasa realizuje ramowy plan nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego. Zdobędziesz więc solidną wiedzę konieczną do zdania matury jednocześnie będziesz miał większe szanse zdobycia zawodu strażaka bądź ratownika.

Rekrutacja chłopców i dziewcząt odbywać się będzie na zasadach ogólnych, a przyjmowani uczniowie powinni wykazać się dobrymi ocenami z zachowania i dobrym stanem zdrowia.


Przyłącz się do nas!