Slideshow Image 3

Instytucje wspierające

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej

Ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena

Telefon: 509 596 169

Napisz do nas: sekretariat@szkolywojciecha.pl

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich :
51 1090 1098 0000 0001 3242 4221

INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej istnieje od 1991 roku. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest budowanie wspólnoty rodzin katolickich oraz wpieranie jego członków. Realizuje się to m.in. poprzez:

 • działalność na rzecz ochrony życia ludzkiego, rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych warunków rozwoju,
 • pomoc społeczną – materialną i finansową dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
 • organizowanie wyspecjalizowanych placówek oświatowych opartych na wartościach chrześcijańskich,
 • organizację wyjazdów edukacyjnych, wypoczynkowych i rekolekcyjnych dla dzieci, młodzieży i całych rodzin,
 • wspieranie rodzin dotkniętych długotrwałą chorobą dzieci lub ich starszych członków,
 • świadczenie pomocy prawniczej, pedagogicznej, psychologicznej i duchowej dla osób potrzebujących,
 • wspieranie edukacji prorodzinnej.


W roku 1998 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jako jedno ze swoich działań powołało do istnienia Centrum Kształcenia Ponadgimnazjalnego im. prof. Kazimierza Sośnickiego. Obrany patron szkoły nadał kierunek jej rozwojowego funkcjonowania jako wybitny, zasłużony nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń pedagogów polskich, uczony i dydaktyk mający trwały wkład w rozwój
i udoskonalenie pedagogiki i szkoły polskiej na przełomie XX wieku. W ramach prowadzonej od początku działalności powstało I Gdańskie Liceum Katolickie. Idąc w ślad za św. Wojciechem, który przyniósł chrześcijaństwo na nasze ziemie i my zapragnęliśmy zaproponować młodym ludziom rozwój na wysokim poziomie edukacyjnym ale dbając nade wszystko o rozwój duchowy i opierając się na wartościach chrześcijańskich bliskich naszemu sercu.


Już od początku istnienia Centrum, Stowarzyszenie wspiera finansowo kształcenie młodzieży w gimnazjum i liceum – uczniów uzdolnionych, uczniów z niepełnosprawnością wymagających profesjonalnego nauczania i wsparcia w mało liczebnie klasach oraz uczniów z rodzin wielodzietnych bądź borykających się z trudną sytuacją finansową. Dokładamy wszelkich starań, by nie odmawiać możliwości edukacji w naszych szkołach tym osobom, które pragną kształcić się na wysokim poziomie, w kameralnej szkole oraz w środowisku dbającym o rozwój duchowy i wartości chrześcijańskie.


W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby rodzin oferta edukacyjna Centrum była na bieżąco rozszerzana. Wieloletnie doświadczenie pracy wychowawczej i edukacyjnej zaowocowało powstaniem Centrum Kształcenia im. Św. Wojciecha i obejmuje obecnie cztery szkoły ponadpodstawowe:

 • Katolickie Gimnazjum im. Św. Wojciecha
 • I Gdańskie Liceum Katolickie im. Św. Wojciecha
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Ludwika Bandury
 • "Awans" Policealna Szkoła Zaoczna


Zapewniamy młodzieży wysoką jakość kształcenia dzięki doskonale przygotowanym nauczycielom pracującym z zaangażowaniem i pasją, którzy korzystają również z konsultacji superwizyjnych oraz stale współpracują z pedagogiem szkolnym. Potwierdzeniem tego są wysokie wyniki testów gimnazjalnym. Nasza młodzież z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych oraz języka angielskiego osiągnęła wynik wyższy niż średnia dla województwa pomorskiego i kraju. Wspieramy rozwój talentów i zainteresowań naszych uczniów. Biorą oni udział w licznych konkursach oraz projektach tematycznych. Kameralne warunki pozwalają na indywidualne podejście do każdego ucznia i nikt nie jest anonimowy. Oferujemy szereg zajęć dodatkowych rozwijających ich umiejętności: koła chemiczne, biologiczne, matematyczne, basen, tenis stołowy oraz możliwość nauki w klasach z rozszerzonym programem z wybranych przedmiotów między innymi humanistycznej, biologiczno – chemicznej, pożarniczo – ratowniczej. Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla młodzieży chcącej pogłębiać i rozwijać wartości chrześcijańskie, jak również kurs Alfa oraz rekolekcje wyjazdowe prowadzone przez zaproszonych gości.

Działalność Stowarzyszenia i Centrum opiera się na myśli i nauce św. Jana Pawła II na temat godności osoby. Misja jest również odpowiedzią na naukę obecnego papieża Franciszka, który aspekt misyjności Kościoła zawarł w Adhortacji apostolskej Evangelii Gaudium.

Zachęcamy wszystkie osoby pragnące wspierać naszą działalność do zaangażowania się w podejmowane działania. Pomoc finansową można przekazać na konto Stowarzyszenia: BZ WBK 51 1090 1098 0000 0001 3242 4221.

Jesteśmy również otwarci na wsparcie w postaci przekazania rzeczy materialnych dla rodzin będących pod opieką Stowarzyszenia oraz wyposażenia sal lekcyjnych jak również materiałów edukacyjnych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Grażyna Sidorowicz

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich