slide3.jpg

Instytucje wspierające

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia im. Św. Wojciecha
Prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej

Ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena

Telefon: (58) 345 82 74 sekretariat
Telefon komórkowy: 698 172 709

Telefon Dyrektora Centrum: 509 596 169

Napisz do nas: sekretariat@szkolywojciecha.pl

Nr rachunku bankowego:
92 1090 1098 0000 0001 3242 3774

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Proponujemy naukę w klasach:

 • humanistycznej.
 • biologiczno – chemicznej.
 • pożarniczo – ratowniczej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o przyjęcie dziecka napisany przez rodziców z uzasadnieniem wyboru szkoły
 • podanie napisane odręcznie przez kandydata z odpowiedzią dlaczego chcę uczęszczać do szkoły katolickiej
 • wypełniony kwestionariusz (pobierz druk w wersji elektronicznej)
 • 3 fotografie
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • poświadczony przez szkołę odpis ocen śródrocznych klasy III szkoły gimnazjalnej

Po przyjęciu należy uzupełnić dokumenty o:

 • świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Gdańsku, przy ulicy Piecewskiej 9 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 14.00

KRYTERIA PRZYJĘCIA

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

 • osoby pragnące kontynuować naukę w szkole prowadzonej wg wartości katolickich
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższy wyniki na koniec szkoły gimnazjalnej

O ostatecznym przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem szkoły oraz wynik analizy złożonych dokumentów.

OFERTA

 • wychowanie uczniów według wartości chrześcijańskich, formacja duchowa uczniów
 • kameralność klas (do 16 osób) i indywidualne podejście do ucznia
 • bogaty program zajęć pozalekcyjnych
 • zróżnicowana oferta edukacyjna*, skierowaną w szczególności do uczniów o zainteresowaniach: humanistyczno-lingwistycznych, matematyczno-przyrodniczych, historycznych oraz muzycznych
 • różnorodna oferta zajęć sportowych dopasowana do zainteresowań uczniów
 • możliwość utworzenia klasy integracyjnej z programem przygotowanym przez nauczycieli specjalistów zgodnie z potrzebami uczniów
 • warsztaty wychowawcze oraz spotkania formacyjne dla rodziców oraz możliwość konsultacji u psychologa i pedagoga szkolnego
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne i komputerowe
 • liczne wycieczki i wyjścia edukacyjne
 • bogate kalendarium wydarzeń szkolnych
 • atrakcyjne czesne

Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany dodatkowej oferty edukacyjnej w przypadku dużego zainteresowania określonym typem klas.