slide1.jpg

Instytucje wspierające

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia im. Św. Wojciecha
Prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej

Ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena

Telefon: (58) 345 82 74 sekretariat
Telefon komórkowy: 698 172 709

Telefon Dyrektora Centrum: 509 596 169

Napisz do nas: sekretariat@szkolywojciecha.pl

Nr rachunku bankowego:
92 1090 1098 0000 0001 3242 3774

KROK PO KROKU DO MATURY

Program „Krok po kroku do matury” jest innowacją programowo- metodyczną.
Innowacją zostają objęci wszyscy uczniowie klasy III liceum I Gdańskiego Liceum Katolickiego, którzy przygotowują się do obowiązkowej matury z matematyki.

Program na których oparta jest innowacja:
"Jak zdać maturę z matmy? – program zajęć przygotowujących do obowiązkowej matury z matematyki. Na realizację zawartych w programie innowacyjnym treści przewiduje się dla ucznia 1 godzinę tygodniowo w pracowni informatycznej.

Podczas zajęć uczniowie korzystają z interaktywnych narzędzi jak GeoGebra, MateMatura, z programu WolframAlpha, tworzą dynamiczne karty pracy i utrwalają poznane wiadomości. Głównym celem jest rozwijanie myślenia matematycznego i uczenie poprawnego wnioskowania.

 


 

KLUB PODRÓŻNIKA

Koordynator projektu: Maciej Michalski
Klub podróżnika to grupa kilkunastu chętnych uczniów zrzeszonych w szkolnym kole turystycznym zarówno gimnazjum jak i liceum, którzy odpowiednio przygotowani planują, organizują i realizują wyjazd pod koniec roku szkolnego do wyznaczonego przez siebie miejsca. Klub to również cykliczne spotkania koła turystycznego, na których młodzież poznaje miejsca później odwiedzane. To spotkania z podróżnikami, ludźmi często odwiedzającymi różne zakątki całego świata. Główne cele projektu to zaszczepienie wśród uczniów pasji podróżniczej, nauka samodzielności w prostych czynnościach samoobsługowych podczas wycieczek, kształtowanie postaw społecznie akceptowanych podczas podróży środkami komunikacji, podczas wizyt w kawiarniach i restauracjach oraz podczas zwiedzania obiektów zabytkowych, kształcenie wrażliwości uczniów, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze stresem związanym z samodzielnym podróżowaniem bez rodziców, poznawanie najpiękniejszych regionów Polski i jej zabytków, doświadczenie kultury, historii i geografii Polski oraz integracja między klasowa uczniów.

 


 

INNOWACYJNY PROGRAM KLASY O PROFILU POŻARNICZYM

zawiera informacje z zakresu służby w Państwowej Straży Pożarnej, działalności i organizacji Ochotniczych Straży Pożarnych, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Naszym przewodnim celem jest zapoznanie uczniów z tematyką pożarnictwa, przygotowanie do rekrutacji na Szkole Głównej Służy Pożarniczej w Warszawie, przygotowanie do kursu podstawowego strażaków ratowników OSP oraz do kursu z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Program jest realizowany w formie zajęć teoretycznych jak i praktycznych. Zajęcia teoretyczne są organizowane z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych. Na wyposażeniu szkoły posiadamy małą kolekcję mundurów, wyposażenia osobistego i środków ochronnych stosowanych przez strażaków, którą cały czas powiększamy. Podczas zajęć teoretycznych uczniowie poznają m.in. historie i obyczaje straży pożarnej, zasady musztry, grupy specjalistyczne Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, sprzęt specjalistyczny, wyposażenie osobiste strażaków, taktykę działań ratowniczo - gaśniczych, zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ramach zajęć organizowane są wyjazdy do szkół pożarniczych, m.in. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Natomiast zajęcia praktyczne realizowane są przy współpracy z jednostką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz jednostkami OSP. Podczas zajęć praktycznych uczniowie m. in. ćwiczą musztrę, uczą się budować linię gaśniczą, obsługiwać wozy bojowe, używać sprzętu specjalistycznego. Ponadto organizowane są zajęcia sportowe, przygotowujące uczniów do wstępnych testów sprawnościowych do szkół pożarniczych. W ramach programu każdy uczeń klasy o profilu pożarniczym ma możliwość wzięcia udziału w zajęciach poligonowych w formie obozów sprawnościowych, połączonych z wprowadzaniem wybranych zagadnień teoretycznych.