NABÓR JESIENNY

Nabór jesienny na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się we wrześniu.

Zapraszamy!

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ NASZYM SŁUCHACZEM

Planujesz podjąć naukę w liceum zaocznym? Zapraszamy do działu rekrutacja lub bezpośredniego kontaktu

JESTEŚMY NA FACEBOOKU!

To najszybszy sposób aby być na bieżąco z życiem naszej szkoły.
Polub nasz profil i nie przegap żadnej informacji!

Fanpage Liceum Zaocznego

Instytucje wspierające

Dane kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury w Gdańsku
Telefon: 58 345 82 74 sekretariat
Telefon komórkowy: 698 172 709

Telefon Dyrektora: 697 786 563

Napisz do nas: sekretariat@szkolywojciecha.pl

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
im. prof. Ludwika Bandury w Gdańsku

Jeżeli ukończyłeś gimnazjum lub dawną szkołę podstawową to cykl nauczania w Liceum dla Dorosłych trwa 3 (trzy) lata.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki od godz. 15.10 i soboty od godz. 8.15 co tydzień.

Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry. W trakcie semestru zajęcia odbywają się według wyznaczonego harmonogramu. Semestr kończy się egzaminami semestralnymi z wszystkich przedmiotów. Egzaminy semestralne z języka polskiego, języka obcego i matematyki składają się z części pisemnej i ustnej.
Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy zdaje się ustnie. Pozytywnie zdane egzaminy semestralne są warunkiem nauki w semestrze następnym.

Słuchacz ma prawo do dwóch egzaminów poprawkowych zdawanych w terminach: w semestrze zimowym do końca lutego a w semestrze letnim do końca sierpnia. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest: - uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, - oddane prace zaliczeniowe w ustalonym terminie.

Słuchacz szkoły w dniu rozpoczęcia nauki otrzymuje indeks z którym zobowiązany jest stawiać się na egzaminy semestralne. Po zakończeniu egzaminów indeks należy złożyć w sekretariacie szkoły celem dokonania wpisu na semestr wyższy.
Po ukończeniu nauki słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające ukończenie Liceum Ogólnokształcącego. Stając się absolwentem szkoły ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego.