NABÓR JESIENNY

Nabór jesienny na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się we wrześniu.

Zapraszamy!

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ NASZYM SŁUCHACZEM

Planujesz podjąć naukę w liceum zaocznym? Zapraszamy do działu rekrutacja lub bezpośredniego kontaktu

JESTEŚMY NA FACEBOOKU!

To najszybszy sposób aby być na bieżąco z życiem naszej szkoły.
Polub nasz profil i nie przegap żadnej informacji!

Fanpage Liceum Zaocznego

Instytucje wspierające

Dane kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury w Gdańsku
Telefon: 58 345 82 74 sekretariat
Telefon komórkowy: 698 172 709

Telefon Dyrektora: 697 786 563

Napisz do nas: sekretariat@szkolywojciecha.pl

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM dla DOROSŁYCH im.prof. L. Bandury w Gdańsku

Za wybór tematu, dobór pozycji bibliograficznych, zakres materiału i kompozycję prezentacji odpowiedzialność ponosi abutirient.

I. LITERATURA

 1. Omów różne koncepcje poezji na przestrzeni wieków, odwołując się do twórczości wybranych poetów.
 2. Życie w społeczeństwie to przekleństwo czy wygoda? Ustosunkuj się do problemu, analizując postawy wybranych bohaterów literackich.
 3. Czy literatura polska jest literaturą szczęśliwych zakończeń? Zanalizuj zakończenie wybranych utworów i przedstaw swoje wnioski.
 4. Wpływ cenzury na kształtowanie się dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach.
 5. Na wybranych przykładach dokonaj porównania trzech spojrzeń na polską wieś S. Wyspiańskiego, W. Reymonta, S. Żeromskiego.
 6. Porównaj obrazy Gdańska i jego okolic na podstawie wybranych utworów.
 7. Dramat romantyczny wobec dramatu antycznego i szekspirowskiego. Rozwiń temat na podstawie wybranych tekstów.
 8. Kreacje kobiet w utworach XIX lub XX wieku. Zaprezentuj na wybranych przykładach literatury polskiej.
 9. Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach różnych epok. Zaprezentuj sposoby ujęcia tego tematu.
 10. Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego. Rozwiń na wybranych przykładach literatury polskiej lub obcej.
 11. Żart i śmiech, satyra i groteska jako wyraz dezaprobaty wobec istniejącej rzeczywistości. Omów na podstawie wybranych utworów różnych epok.
 12. Literacki motyw szlacheckiego dworku. Przedstaw na przykładach utworów z różnych epok.
 13. Różnorodne ujęcia motywu ojczyzny utraconej w wybranych utworach literackich.
 14. Porównaj obraz miłości w literaturze baroku i romantyzmu, analizując różne utwory tych epok.
 15. Przedstaw różne sposoby prezentacji samotności w literaturze wybranych epok.
 16. Zaprezentuj różne ujęcia śmierci w poezji średniowiecznej i barokowej i znanych ci wierszach współczesnych.
 17. Obraz natury i jego funkcje w wybranych utworach dwóch epok literackich.
 18. Przedstaw, w jaki sposób twórcy literatury różnych epok realizowali hasło Śmiechem naprawiać obyczaje.
 19. Przyjaźń i zdrada w wybranych utworach literackich.
 20. Porównaj przedstawienia miłości w wybranych utworach literatury średniowiecza i renesansu.
 21. W wybranych utworach literackich wskaż i zaprezentuj nawiązania do antyku.
 22. Odwołując się do wybranych utworów, opisz życie codzienne w średniowieczu i renesansie.
 23. Motyw tragicznego losu ?żołnierza ? tułacza?. Omów na wybranych przykładach utworów epickich lub lirycznych różnych epok.
 24. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Porównaj różne realizacje w wybranych utworach.
 25. ?Świat nieludzki? i człowiek uwikłany w ich koszmar. Rozwiń temat na podstawie różnych utworów literatury XX wieku.
 26. Środowisko rodzinne i jego wpływ na kształtowanie osobowości i postaw życiowych bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
 27. Różne oblicza władzy. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów literatury polskiej i obcej. Różnorodny wpływ kreacji bohatera romantycznego na kreacje bohaterów epok późniejszych. Omów na wybranych przykładach.
 28. Tatry i góralszczyzna jako temat literatury okresu Młodej Polski. Na wybranych przykładach zaprezentuj różnorodność ujęć.
 29. Kontrast dwóch postaw: konserwatyzm Sarmatów i oświeceniowy światopogląd obozu reform. Omów na podstawie utworów literackich i publicystycznych.
 30. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.
 31. Człowiek uwikłany w historię. Rozważ problem, odwołując się do twórczości wybranego autora.
 32. Różne funkcje motta i tytułu w kontekście problematyki utworu literackiego.
 33. Portret dziecka słowami malowany. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów różne wizerunki dziecka.
 34. Różne ujęcia krajobrazu i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.
 35. Literackie portrety idealistów i marzycieli różnych epok. Na wybranych przykładach zaprezentuj różne ujęcia tematu i różnorodność środków służących ich prezentacji.
 36. Polskie wizje ?kraju szczęśliwego? i jego literackie obrazy. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 37. Różne ujęcia obrazu małżeństw literackich. Omów na wybranych przykładach.
 38. Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów literatury polskiej i obcej.
 39. Omów różne oblicza miłości i różnoraki sposób jej prezentowania w wybranych utworach literackich.
 40. Literacki obraz miasta w utworach różnych epok. Zaprezentuj na podstawie wybranych utworów.
 41. Literackie obrazy chłopa w twórczości pisarzy i poetów Młodej Polskiej. Zanalizuj podane utwory.
 42. Topos tułacza w literaturze ? jego różnorodne funkcje i sposoby ujęcia. Omów na wybranych przykładach różnych epok.
 43. Cierpienie jako element modelujący ludzką osobowość. Rozważ na wybranych przykładach.
 44. Literacki obraz Warszawy i jej mieszkańców w wybranych utworach literackich.
 45. Człowiek wobec świata i własnej egzystencji w anonimowej poezji średniowiecza oraz twórczość J. Kochanowskiego I M. Sępa ? Szarzyńskiego.
 46. Technika impresjonistyczna w prezentacji pejzażu w utworach okresu Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.
 47. Różne funkcje pejzażu romantycznego. Pokaż na przykładzie wybranych utworów.
 48. Poeta ? artysta, poeta ? wieszcz. Przedstaw różne koncepcje roli twórcy w literaturze polskiej.
 49. Na podstawie wybranych utworów z różnych epok zaprezentuj bohaterów o rodowodzie homeryckim.
 50. Motyw rycerza i walki rycerskiej w wybranych tekstach różnych epok. Zaprezentuj sposoby ujęcia tego tematu.
 51. Utopie i antyutopie w literaturze ? sposoby ich kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.
 52. ?Non omnis moriar? - poeci o sobie i swojej twórczości. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
 53. Motywy tyrtejskie w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 54. Literackie oceny Polski i Polaków w okresie staropolskim. Zanalizuj wybrane przykłady.
 55. Literackie wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Symbolika kolorów w sztuce. Przedstaw na przykładach dzieł różnych epok.
 2. Parodia rzeczywistości PRL w literaturze, malarstwie i filmie . Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 3. Zainteresowanie przedmiotami codziennego użytku we współczesnej literaturze i sztuce. Omów na dowolnie wybranych przykładach.
 4. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Dokonaj analizy porównawczej w wybranych dziełach.
 5. Różne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Omów na wybranych
 6. Szekspir w interpretacji reżyserów światowych. Omów na wybranych przykładach.
 7. Technika impresjonistyczna w prezentacji pejzażu w dziełach plastycznych i literackich.

Omów na wybranych przykładach.

 1. Kresy w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 2. Pejzaż romantyczny w literaturze i sztukach plastycznych. Omów i porównaj na wybranych przykładach.
 3. Różne ujęcia motywu Stabat Mater Dolorosa w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 4. Różnorodne prezentacje matki jako bohaterki dzieł sztuki. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 5. Różne obrazy wsi polskiej i jej mieszkańców w literaturze i malarstwie. Rozważ zagadnienie na różnych przykładach.
 6. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie XVII i XVIII wieku. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
 7. Polskie powstania narodowe w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
 8. Literatura i film ? konkurenci czy sprzymierzeńcy? Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 9. Dzieło literackie i jego adaptacja filmowa. Omów na wybranych przykładach, uwzględniając specyfikę oraz wartość obu wypowiedzi artystycznych.
 10. Antyk źródłem inspiracji twórców kultury wybranych epok.
 11. Inspiracje mitologiczne w literaturze, filmie i sztukach plastycznych. Omów ich rolę, odwołując się do wybranych przykładów.
 12. Obraz piekła ( nieba ) i jego przedstawiciele w literaturze i sztukach plastycznych. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu w wybranych dziełach.
 13. Różne ujęcia motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
 14. Na wybranych przykładach omów sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce.
 15. Motywy apokaliptyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw różne ujęcia.
 16. Komiks ? kontrowersyjny sposób przekazu fabularnego. Omów temat na wybranych przykładach.
 17. Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Schagalla. Analiza porównawcza wybranych dzieł.

III. JĘZYK

 1. Omów wpływ języka bohaterów wybranej polskiej telenoweli lub serialu TV na słownictwo Twoich rówieśników.
 2. Język internetowych grup dyskusyjnych ? zubożenie czy wzbogacenie współczesnej polszczyzny? Zaprezentuj wlasne stanowisko w tej kwestii.
 3. Na wybranych przykładach przeprowadź analizę językową ?Listów do redakcji? w pismach kobiecych.
 4. Barbaryzmy w piosenkach i filmach ważnych dla współczesnej młodzieży. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
 5. Dokonaj analizy językowej wybranych tekstów kabaretowych.
 6. Styl biblijny ? jego rola w literaturze polskiej. W wybranych przykładach wskaż różne cechy charakterystyczne stylizacji biblijnej.
 7. Nazwy dzielnic i ulic w Twojej miejscowości. Dokonaj analizy leksykalno ? semantycznej.
 8. Co o bohaterach literackich mówi ich język. Omów zagadnienie na dowolnie wybranych przykładach.
 9. Zaprezentuj różne stanowiska wobec zapożyczeń językowych. Na zebranych przykładach oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.
 10. Na podstawie wybranych przykładów omów różne funkcje neologizmów artystycznych.
 11. Język jako narzędzie manipulacji. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 12. Na podstawie wybranych utworów omów charakterystyczne cechy języka i stylu literatury jednej epoki literackiej.
 13. Styl biblijny ? jego rola w literaturze polskiej. W wybranych przykładach wskaż cechy charakterystyczne stylizacji biblijnej.
 14. Omów pochodzenie wybranych nazw miejscowych twojego regionu.
 15. Mitologia jako źródło współczesnego nazewnictwa instytucji publicznych. Na zebranych przykładach wyjaśnij sens i cel tego zjawiska.
 16. Zjawisko nowo mowy w prasie powojennej. Omów zagadnienie w oparciu o konkretne przykłady.
 17. Na wybranych przykładach przeanalizuj i omów zjawisko indywidualizacji języka.
 18. Przeanalizuj różne funkcje stylizacji środowiskowej ( np.w ?Lalce? B. Prusa )
 19. Na zebranych przykładach dokonaj analizy języka i funkcji nagłówków prasowych.
 20. Dokonaj analizy języka różnych reklam. Wyjaśnij, jaki obraz świata kreują.
 21. Specyfika tekstu reklamowego jako gatunku wypowiedzi. Zanalizuj na wybranych przykładach z prasy.
 22. Funkcja języka potocznego w literaturze współczesnej. Omów zagadnienie, analizując narrację wybranych utworów.