Szkoła Podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA


Nasze kameralne klasy liczące do 16 uczniów umożliwiają indywidualne dotarcie do każdego ucznia, odkrycie jego potrzeb oraz wspieranie rozwoju talentów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie pracy wychowawczej i edukacyjnej, a nasi nauczyciele wciąż podnoszą swoje kwalifikacje podczas szkoleń i warsztatów jak również spotkań superwizyjnych. 


Dlaczego nasza szkoła jest wyjątkowa?

 • wychowujemy według wartości katolickich i patriotycznych
 • tworzymy kameralne klasy i indywidualne podejście do ucznia
 • oferujemy klasy integracyjnej z programem przygotowanym przez nauczycieli
 • nasze sale lekcyjne i komputerowe są nowoczesne oraz bogato wyposażone
 • organizujemy liczne wycieczki i wyjścia edukacyjne
 • posiadamy bogate kalendarium wydarzeń szkolnych
 • oferujemy różnorodne zajęcia sportowe dopasowane do zainteresowań uczniów
 • atrakcyjne czesne

Zajęcia poza szkolne dla Twojego dziecka

 • sportowe: tenis ziemny, basen, gimnastyka korekcyjna
 • muzyczne: zajęcia wokalne, nauka gry na gitarze
 • językowe: angielski, niemiecki
 • informatyczne: robotyka
 • teatralne
 • kółko szachowe
 • plastycznych – rysunek, ceramika
 • gimnastyka artystyczna
 • podstawy tańca

Warunki rekrutacji 2018/2019

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają rodzice, którzy pragną by ich dzieci rozpoczęły lub kontynuowały naukę w szkole prowadzonej wg wartości katolickich. O ostatecznym przyjęciu decyduje wspólna rozmowa rodzica oraz dziecka z Dyrektorem szkoły, która pozwoli ocenić zarówno potrzeby dziecka jak i rodzica.

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz (pobierz druk w wersji elektronicznej dla: Klasa I, Klasa II, Klasa III)
 • 3 fotografie
 • odpis skrócony aktu urodzenia

Dodatkowe dokumenty:

 • Dla pierwszoklasistów: zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Dla drugoklasistów: świadectwo z pierwszej klasy szkoły podstawowej
 • Dla szóstoklasistów poświadczony przez szkołę odpis ocen śródrocznych klasy VI szkoły podstawowej

Opłaty:

 • miesięczne czesne – 300 zł

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Gdańsku, przy ulicy Piecewskiej 9 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 14.00


Galeria zdjęć

FACEBOOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha, ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena, zadzwoń do nas: 58 345 82 74 lub napisz:  sekretariat@szkolywojciecha.pl
© Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha w Gdańsku. 2017 | Wykonanie strony internetowej: ImpactProject