Szkoła Podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA


Szkoła Podstawowa mieści się niemal w centrum dzielnicy Gdańsk Morena. Jesteśmy bezpieczną i przyjazną placówką, która oferuje indywidualne podejście do ucznia. Nasza szkoła dysponuje kameralnymi klasami oraz innowacyjnymi metodami nauczania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy wychowawczej i edukacyjnej.
Nasi nauczyciele to profesjonaliści, którzy pracują z pasją i potrafią wzbudzić w uczniach zamiłowanie do nauki.


Dlaczego nasza szkoła jest wyjątkowa?

  • w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Wojciecha w Gdańsku kształcimy według wartości katolickich i patriotycznych;
  • tworzymy klasy integracyjne z innowacyjnym programem nauczania;
  • dysponujemy multimedialnymi salami lekcyjnymi oraz dobrze wyposażoną pracownią komputerową;
  • organizujemy ciekawe wycieczki edukacyjne (interaktywne wystawy, place zabaw, muzea, teatr, filharmonia);
  • posiadamy bogate kalendarium wydarzeń szkolnych, dostosowane do wymagań rodziców i potrzeb dzieci;
  • rozwijamy talenty uczniów, oferując różnorodne koła zainteresowań;
  • dobra lokalizacja placówki (Gdańsk – Morena);
  • proponujemy atrakcyjne czesne.

Zajęcia pozaszkolne dla Państwa dziecka

• muzyczne: „Wesoła nutka”,
• przyrodnicze: „ Miłośnicy przyrody”,
• językowe: angielski, niemiecki,
• informatyczne: „ Mój świat pikseli i megabajtów”,
• teatralne: „Teatr uczy, bawi i wychowuje”,
• kulinarne: „Akademia Małego Kucharza”,
• plastyczne: „ Mali Artyści”,
• krawieckie: „ Gałganek i niteczka”.


W jaki sposób nauczamy w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Wojciecha?

Płaszczyzna przejścia między przedszkolem a szkołą powinna być płynna. Dzieci, kończąc przedszkole często słyszą od dorosłych: “Teraz skończy się zabawa, a rozpoczną obowiązki”. Nic więc dziwnego, że dzieci z onieśmieleniem przekraczają próg szkoły. Widzą w sali – zamiast przedszkolnego dywanu pełnego zabawek – jedynie ławki szkolne i dumnie wiszącą tablicę.
U nas jest inaczej.
Są ławki szkolne i tablica, ale jest też kolorowy dywan z zabawkami. Gdy dzieci kształcą technikę pisania i umiejętność zapisywania liczb zasiadają w ławkach, ale lekcje są też prowadzone na dywanie, ponieważ dzieci najlepiej się uczą podczas wspólnej zabawy i rozmowy. U nas uczniów tulimy do serca, pomagamy pokonywać trudności i pękamy z dumy, gdy na naszych oczach osiągają sukcesy.

 


Metody pracy w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Wojciecha.

W naszej szkole realizowana jest koncepcja inteligencji wielorakich wg Howarda Gardnera. Mali uczniowie są pełni energii. My, jako Grono Pedagogiczne rozumiemy, że dzieci nie lubią siedzieć w ławce i biernie słuchać wykładanego dla nich tematu. Jesteśmy otwarci, kreatywni, spontaniczni i chętnie odpowiadamy na dziecięce pytania. W pracy z małymi uczniami priorytetem jest dla nas ich aktywizacja. Pracujemy metodą projektu. Aktywizacja jest kluczowa dla prawidłowego przeprowadzenia lekcji i zainteresowania dzieci tematem. Może ona objawiać się w różnych formach, tak naprawdę granicą jest jedynie indywidualna kreatywność pedagoga. Dbamy o pozytywną i życzliwą atmosferę w klasie. Nasi uczniowie tworzą zgrane zespoły, lubią siebie nawzajem i obdarzają siebie zaufaniem. Powierzamy naszym uczniom różne zadania, może to być np. układanie puzzli, gra, ucząca logicznego myślenia i rozwijająca spostrzegawczość czy grupowe odgrywanie scenariusza. Chodzi o taką formę aktywizacji, która pozwoli uczniom na przydzielenie sobie nawzajem roli. Uczniowie zastanawiają się nad nimi, a następnie na drodze praktyki odkrywają swobodę wspólnego podejmowania decyzji i doświadczają satysfakcji ze wspólnie osiągniętego celu. Jedną z form aktywizacji jest tzw. “burza mózgów” znana też pod nazwą Metoda Osborna. Dzieci w jak najkrótszym czasie muszą znaleźć jak najwięcej pomysłów na rozwiązania jakiegoś problemu. Ta metoda świetnie wpływa na swobodę wypowiadania się, debatowania i wymieniania się poglądami. Proponujemy też uczniom trening twórczego myślenia, który rozwija wyobraźnię i ćwiczy pamięć. Pomaga w zapamiętywaniu większej ilości liczb poprzez budowanie schematu skojarzeń. W pracy z dziećmi podstawą jest dla nas uśmiech i otwarty umysł.


Warunki rekrutacji 2019/2020

Pierwszeństwo w przyjęciu do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Wojciecha mają uczniowie, których rodzice pragną, by ich dzieci rozpoczęły lub kontynuowały naukę w szkole prowadzonej wg wartości katolickich i patriotycznych. Wspólna rozmowa rodzica oraz dziecka z Dyrektorem pozwala ocenić potrzeby dziecka oraz poznać oczekiwania rodzica.

Informujemy, że otwieramy rekrutację do klas:  1 – 8 (w sprawie rekrutacji do innych klas prosimy o kontakt)

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa danych, rekrutacja nie odbywa się drogą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy przyjmowany jest wyłącznie w formie pisemnej (decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik rozmowy z Kandydatem).

Potrzebne dokumenty:

Dodatkowe dokumenty:

• Dla pierwszoklasistów: zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
• dla kl. 2-8 świadectwo z poprzedniej klasy szkoły podstawowej.

 

Opłaty:
• miesięczne czesne – 300 zł

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Gdańsku, przy ulicy Piecewskiej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00


Galeria

FACEBOOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ | BLOG SZKÓŁ ŚW. WOJCIECHA

Katolickie Szkoły im. św. Wojciecha, ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena, kontakt: 58 345 82 74; sekretariat@szkolywojciecha.pl
© Katolickie Szkoły im. św. Wojciecha w Gdańsku. 2017 | Wykonanie strony internetowej: ImpactProject