O nas

 NASZA SZKOŁAKatolickie Szkoły im. Św. Wojciecha w Gdańsku

Nasza szkoła mieści się w domu katechetycznym przy parafii pw. Bożego Ciała przy ul. Piecewskiej 9 w Gdańsku – Morenie. Położona jest w zacisznym i rekreacyjnym miejscu. Okolica szkoły jest piękna, bezpieczna i dobrze skomunikowana z resztą miasta. Przed szkołą jest duży parking. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha w Gdańsku  jest placówką tworzoną przez profesjonalnie przygotowanych nauczycieli świeckich. Nauczyciele realizują program edukacyjny dostosowany do dzieci uzdolnionych oraz dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadanie to jest możliwe do zrealizowania klasach liczących niewiele osób i w szkole przyjaznej uczniom, w której nauka odbywa się w atmosferze spokoju i zaufania. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą lokalową. Teren wokół budynków jest monitorowany. Do dyspozycji dzieci jest nowocześnie wyposażony plac zabaw i boisko sportowe.


Poznaj misję naszej szkoły

Pragniemy zarówno w naszej pracy z dziećmi, jak i we współpracy z rodzicami kierować się miłością i zrozumieniem każdej sytuacji. Podchodzimy do każdej osoby indywidualnie, rozwijamy w dzieciach ich zdolności i predyspozycje oraz rozbudzamy w nich ciekawość poznawania świata. Wspólnie z rodzicami wypracowywujemy model wychowawczy skierowany indywidualnie do pracy z ich dzieckiem. Wszystkie nasze działania są podyktowane wartościami chrześcijańskimi, które są głęboko w naszych sercach.
Istotą pracy w naszej szkole podstawowej jest formacja młodzieży w otwarciu na innych. Codziennie dokładamy wszelkich starań, by nasza młodzież nie skupiała uwagi wyłącznie na swoich potrzebach. Kształtujemy młodych ludzi, którzy są otwarci na potrzeby bliźnich. Swoją postawą ukazujemy młodzieży, że miłość do Pana Boga nie istnieje w oderwaniu od miłości wobec człowieka. Świadczymy, że miłość Boga wyraża się w postawie szacunku względem innych. Pomagamy wzrastać liderom, wielkodusznym młodym ludziom, obdarzonym społeczną i chrześcijańską wrażliwością, którzy są gotowi służyć Bogu oraz Ojczyźnie. Nasza szkoła opiera się w swojej działalności na myśli i nauce św. Jana Pawła II na temat godności osoby (ze statutu szkoły). Misja naszej szkoły jest również odpowiedzią na naukę papieża Franciszka, który aspekt misyjności Kościoła zawarł w Adhortacji apostolskej Evangelii Gaudium.


Św. Wojciech – patron naszej szkoły

Nasza szkoła nosi imię jednego z największych misjonarzy, któremu cała Polska, a w szczególny sposób region Pomorza, zawdzięcza łaskę wiary katolickiej. Czujemy się zatem zobowiązani nie tylko do kontynuowania jego dzieła poprzez przekazywanie ewangelii uczniom naszej szkoły, co z radością codziennie czynimy, ale także chcemy, jako cała wspólnota szkolna – pedagodzy, uczniowie, rodzice i administracja, aktywnie włączać się w pomoc misjonarzom w ich pracy ‘ad gentes’ – niesienia Chrystusa żywego do wszystkich narodów.

FACEBOOK SZKOŁY PODSTAWOWEJFACEBOOK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCEGO 

| AWANS | LICEUM IM. BANDURY

| BLOG SZKÓŁ ŚW. WOJCIECHA

Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha, ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena, kontakt: 58 345 82 74; sekretariat@szkolywojciecha.pl
© Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha w Gdańsku. 2017 | Wykonanie strony internetowej: ImpactProject