O Nas

POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ„do każdego z miłością”.


Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha w Gdańsku

Szkoła nasza mieści się w domu katechetycznym przy parafii pw. Bożego Ciała przy ul. Piecewskiej 9 w Gdańsku Morenie. Położona jest w zacisznym i rekreacyjnym miejscu. Okolica szkoły jest piękna, bezpieczna i dobrze skomunikowana z resztą miasta. Przed szkołą jest duży parking. Katolickie  jest wspólnotą tworzoną przez profesjonalnie przygotowanych nauczycieli świeckich, rodziców i dzieci. Nauczyciele realizują program edukacyjny dostosowany dla dzieci uzdolnionych oraz tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadanie to jest możliwe do zrealizowania w małych liczebnie klasach i w szkole przyjaznej uczniom, w której nauka odbywa się w atmosferze spokoju i zaufania. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą lokalową. Teren wokół budynków jest monitorowany. Do dyspozycji dzieci jest nowocześnie wyposażony plac zabaw i boisko sportowe.


Poznaj misję naszej szkoły

Pragniemy w naszej pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami kierować się miłością i zrozumieniem każdej sytuacji. Podchodząc do każdej osoby indywidualnie chcemy w dzieciach rozwijać ich zdolności i predyspozycje oraz rozbudzać w nich ciekawość poznawania świata, a z rodzicami wspólnie wypracowywać model wychowawczy skierowany indywidualnie do pracy z ich dzieckiem. Wszystkie nasze działania są podyktowane wartościami chrześcijańskimi, które są głęboko w naszych sercach.

Istotą pracy w naszej szkole podstawowej jest formacja młodzieży w otwarciu na innych. Młodzieży, która nie jest skupiona wyłącznie na swoich potrzebach ale również jest spragniona poznawania Boga i otwarta na bliźnich; młodzieży, której miłość do Boga nie istnieje w oderwaniu od miłości do człowieka, dla których miłość Boga wyraża się w postawie szacunku i sprawiedliwości względem innych. Pragniemy kształtować liderów, wielkodusznych młodych ludzi obdarzonych społeczną i chrześcijańską wrażliwością, chętnych do służby Bogu i Ojczyźnie. Nasza szkoła opiera się w swojej działalności na myśli i nauce św. Jana Pawła II na temat godności osoby (ze statutu szkoły). Misja naszej szkoły jest również odpowiedzią na naukę papieża Franciszka, który aspekt misyjności Kościoła zawarł w Adhortacji apostolskej Evangelii Gaudium.


Św. Wojciech – patron naszej szkoły

Nasza szkoła nosi imię jednego z największych misjonarzy, któremu cała Polska, a w szczególny sposób region pomorza, zawdzięcza łaskę wiary katolickiej. Czujemy się zatem zobowiązani nie tylko do kontynuowania jego dzieła poprzez przekazywanie ewangelii uczniom naszej szkoły, co z radością codziennie czynimy, ale także chcemy jako cała wspólnota szkolna – pedagodzy, uczniowie, rodzice i administracja aktywnie włączać się w pomoc misjonarzom w ich pracy ‘ad gentes’ – niesienia Chrystusa żywego do wszystkich narodów.

FACEBOOK SZKOŁY PODSTAWOWEJFACEBOOK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCEGO | AWANS | LICEUM IM. BANDURY
Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha, ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena, zadzwoń do nas: 58 345 82 74 lub napisz:  sekretariat@szkolywojciecha.pl

© Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha w Gdańsku. 2017 | Wykonanie strony internetowej: ImpactProject