Liceum Ogólnokształcące

I GDAŃSKIE LICEUM KATOLICKIE


I Gdańskie Liceum Katolickie w Gdańsku oferuje kameralne klasy, liczące do 16 uczniów, które umożliwiają nie tylko indywidualne podejście do każdego ucznia, ale również odkrycie jego potrzeb, a przede wszystkim wspieranie rozwoju talentów. Profesjonalna kadra pedagogiczna posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wychowawczej i edukacyjnej. Jako szkoła katolicka dbamy nie tylko o wysoki poziom nauczania, ale również o rozwój duchowy oraz wpajanie wartości patriotycznych i katolickich.


Dlaczego nasza szkoła jest wyjątkowa?

 • I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha kształci młodzież według wartości katolickich i patriotycznych;
 • posiadamy profesjonalną klasę o profilu ratowniczo-pożarniczym;
 • tworzymy kameralne klasy i prezentujemy indywidualne podejście do każdego ucznia;
 • oferujemy klasy integracyjne z innowacyjnym programem nauczania;
 • nasze sale lekcyjne i komputerowe są nowoczesne oraz dobrze wyposażone;
 • organizujemy liczne wycieczki i wyjścia edukacyjne (muzea, teatr, opera, filharmonia, kino);
 • posiadamy bogate kalendarium wydarzeń szkolnych (Święta, rekolekcje, imprezy integracyjne);
 • dbamy o przygotowanie uczniów Liceum do egzaminu maturalnego (poziom podstawowy i rozszerzony);
 • przygotowujemy uczniów do olimpiad przedmiotowych;
 • oferujemy różnorodne zajęcia sportowe dopasowane do zainteresowań uczniów;
 • oferujemy różnorodne koła zainteresowań, w których młodzież rozwija swoje pasje;
 • liceum znajduje się w dogodnym do dojazdu miejscu w dzielnicy Gdańsk – Morena.

Zajęcia pozaszkolne dla młodzieży

 • warsztaty językowe: angielski, niemiecki, francuski (wymiana międzynarodowa);
 • koło artystyczno – teatralne;
 • warsztaty dziennikarskie;
 • koła: chemiczne, matematyczne, historyczne, biologiczne, geograficzne;
 • posługa ministrancka;
 • siłownia, basen;
 • koła artystyczne: muzyczne, plastyczne;
 • koło polityczne;
 • szachy.

Wykaz podręczników dla klas 1-3 na rok szkolny 2018/2019

 

Wykaz podręczników dla klas 1-3 dostępny jest pod tym linkiem: Wykaz Podręczników dla Liceum.


Warunki rekrutacji 2019/2020

Pierwszeństwo w przyjęciu do I Gdańskiego Liceum Katolickiego im. św. Wojciecha w Gdańsku posiadają osoby pragnące kontynuować edukację w placówce prowadzonej według wartości patriotyczno – katolickich, a także kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki na zakończenie edukacji w szkole gimnazjalnej/podstawowej. Jednakże, o ostatecznym przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego oraz wynik analizy złożonych dokumentów.

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa danych, rekrutacja nie odbywa się drogą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy przyjmowany jest wyłącznie w formie pisemnej (decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik rozmowy z Kandydatem).

Potrzebne dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie dziecka napisany przez rodziców z uzasadnieniem wyboru szkoły;
 • podanie napisane odręcznie przez kandydata z odpowiedzią na pytanie, dlaczego chcę uczęszczać do szkoły katolickiej;
 • wypełniony kwestionariusz;
 • 3 fotografie;
 • karta zdrowia;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • poświadczony przez szkołę odpis ocen śródrocznych klasy III szkoły gimnazjalnej/podstawowej.

Po przyjęciu należy uzupełnić dokumenty o:

 • świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej/podstawowej;
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Opłaty:

 • wpisowe – 700 zł;
 • miesięczne czesne – 600 zł.

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Gdańsku, przy ulicy Piecewskiej 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00


GALERIA

FACEBOOK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCEGO | BLOG SZKÓŁ ŚW. WOJCIECHA

Katolickie Szkoły im. św. Wojciecha, ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena, kontakt: 58 345 82 74; sekretariat@szkolywojciecha.pl
© Katolickie Szkoły im. św. Wojciecha w Gdańsku. 2017 | Wykonanie strony internetowej: ImpactProject