Oferta naukiOFERTA NAUKI

Istotą pracy w naszych szkołach jest formacja ludzi w otwarciu na innych. Ludzi, którzy nie żyją dla siebie samych lecz dla Boga i bliźnich; ludzi, których miłość do Boga nie istnieje w oderwaniu od miłości do człowieka, dla których miłość Boga wyraża się w postawie sprawiedliwości względem innych. Pragniemy kształtować liderów, wielkodusznych młodych ludzi obdarzonych społeczną i chrześcijańską wrażliwością, chętnych do służby Bogu i Ojczyźnie. Nasza szkoła opiera się w swojej działalności na myśli i nauce św. Jana Pawła II na temat godności osoby (fragment ze statutu szkoły). Misja naszej szkoły jest również odpowiedzią na naukę papieża Franciszka, który aspekt misyjności Kościoła zawarł w Adhortacji apostolskej Evangelii Gaudium.

Wszystkie nasze szkoły charakteryzuje przyjazna atmosfera, kameralne warunki oraz wysoki poziom nauczania realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę.

SZKOŁA PODSTAWOWA

  • wychowujemy według wartości katolickich i patriotycznych
  • tworzymy kameralne klasy i indywidualne podejście do ucznia
  • oferujemy klasy integracyjnej z programem przygotowanym przez nauczycieli
  • nasze sale lekcyjne i komputerowe są nowoczesne oraz bogato wyposażone
  • organizujemy liczne wycieczki i wyjścia edukacyjne
  • posiadamy bogate kalendarium wydarzeń szkolnych
  • oferujemy różnorodne zajęcia sportowe dopasowane do zainteresowań uczniów
  • atrakcyjne czesne

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nasze kameralne klasy liczące do 16 uczniów umożliwiają indywidualne dotarcie do każdego ucznia, odkrycie jego potrzeb oraz wspieranie rozwoju talentów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie pracy wychowawczej i edukacyjnej, a nasi nauczyciele wciąż podnoszą swoje kwalifikacje podczas szkoleń i warsztatów jak również spotkań superwizyjnych.