SzkoŁA TO
WAŻNY WYBÓR!
Przyłącz się do nas, nie będziesz żałować!
ZOBACZ DLACZEGO

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. Św. WOJCIECHA

 

Szkoła nasza mieści się w domu katechetycznym przy parafii pw. Bożego Ciała przy ul. Piecewskiej 9 w Gdańsku Morenie. Położona jest w zacisznym i rekreacyjnym miejscu. Okolica szkoły jest piękna, bezpieczna i dobrze skomunikowana z resztą miasta. Przed szkołą jest duży parking. Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest wspólnotą tworzoną przez profesjonalnie przygotowanych nauczycieli świeckich, rodziców i dzieci. Nauczyciele realizują program edukacyjny dostosowany dla dzieci uzdolnionych oraz tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadanie to jest możliwe do zrealizowania w małych liczebnie klasach i w szkole przyjaznej uczniom, w której nauka odbywa się w atmosferze spokoju i zaufania. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą lokalową. Teren wokół budynków jest monitorowany. Do dyspozycji dzieci jest nowocześnie wyposażony plac zabaw i boisko sportowe. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha zapewnia:


• wychowanie uczniów według wartości chrześcijańskich, formację duchową uczniów

• kameralne warunki nauki (do 16 osób) w nowocześnie wyposażonych klasach i indywidualne podejście do ucznia

• rozszerzony program języka angielskiego oraz język niemiecki i możliwość uczenia się innych języków obcych, • naukę w małych grupach na lekcjach języków obcych i na informatyce,

• inspirujący program zajęć pozalekcyjnych • odkrywanie i inspirowanie talentów uczniów

• zajęcia w licznych kołach zainteresowań

• warsztaty wychowawcze oraz spotkania formacyjne dla rodziców oraz możliwość konsultacji u logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego

• atrakcyjne wycieczki i wyjścia edukacyjne

• ciekawe kalendarium wydarzeń szkolnych

• możliwość kontynuacji nauki w I Gdańskim Liceum Katolickim działającym od 1998 roku

• kadrę wysoko wykwalifikowaną merytorycznie i pedagogicznie,

 

W naszej szkole uczy znakomita kadra dydaktyczna, która nie tylko posiada wiedzę, bogate doświadczenie, ale przede wszystkim potrafi dostrzegać potencjał tkwiący w uczniach oraz motywować do rozwoju indywidualnych zdolności i talentów a także wzbudzić ciekawość i chęć poznania świata. Katolicka Szkoła Podstawowa jest częścią Centrum Kształcenia im. Św. Wojciecha.INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO UCZNIA

 

Nasze kameralne klasy liczące do 16 uczniów umożliwiają indywidualne dotarcie do każdego ucznia, odkrycie jego potrzeb oraz wspieranie rozwoju talentów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie pracy wychowawczej i edukacyjnej, a nasi nauczyciele wciąż podnoszą swoje kwalifikacje podczas szkoleń i warsztatów jak również spotkań superwizyjnych.

DUŻY WYBÓR ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

Każde dziecko jest wyjątkowe i ta prawda motywuje nas do umożliwienia każdemu rozwoju według jego indywidualnych zdolności. Podczas proponowanych zajęć dodatkowych pragniemy rozbudzić ciekawość świata u dzieci i staramy się zaszczepić w nich ducha odkrywców, którzy sami pragną poszukiwać odpowiedzi na nurtujące pytania. Zachęcamy do wyboru zajęć:

 

• sportowych – tenis ziemny, basen, gimnastyka korekcyjna
• muzycznych – zajęcia wokalne, nauka gry na gitarze
• językowych – angielski, niemiecki
• informatyczne - robotyka
• teatralne
• kółko szachowe
• plastycznych – rysunek, ceramika

INNOWACYJNE METODY NAUKI

 

Innowacyjność i twórczość oraz pełen profesjonalizm sprawiają, że prowadzone zajęcia są atrakcyjne i pozwalają w przystępny sposób przyswoić wiedzę.

MISJA i WIZJA

Mottem działania naszej szkoły są słowa: „do każdego z miłością”.
Pragniemy w naszej pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami kierować się miłością i zrozumieniem każdej sytuacji. Podchodząc do każdej osoby indywidualnie chcemy w dzieciach rozwijać ich zdolności i predyspozycje oraz rozbudzać w nich ciekawość poznawania świata, a z rodzicami wspólnie wypracowywać model wychowawczy skierowany indywidualnie do pracy z ich dzieckiem. Wszystkie nasze działania są podyktowane wartościami chrześcijańskimi, które są głęboko w naszych sercach.

ŚWIETLICA

 

Świetlica jest miejscem gdzie dzieci mogą radośnie i twórczo spędzić czas przed zajęciami i po lekcjach w oczekiwaniu na rodziców. Staramy się, by było to miejsce wyciszenia i relaksu a także rozwoju indywidualnych zdolności dzieci. W świetlicy jest czas na wykonanie swoich prac domowych przy pomocy pedagoga, gry i zabawy z rówieśnikami, jak również włączenie się w proponowane zajęcia manualne, teatralne, muzyczne, kulinarne i inne.

Jest też wydzielony kącik wypoczynkowy, by zapewnić zmęczonym dzieciom chwilę spokojnego odpoczynku i nabrania sił.

WARTOŚCI PATRIOTYCZNE

 

Zamierzeniem pracy w naszych szkołach jest kształtowanie liderów, wielkodusznych młodych ludzi obdarzonych społeczną i chrześcijańską wrażliwością, chętnych do służby Bogu i Ojczyźnie.WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 

Okres dorastania i dojrzewania czasem wiąże się z trudnymi momentami. Każde dziecko i nastolatek doświadcza pewnych napięć i trudności związanych z odkrywaniem swojej tożsamości. Obiektywne towarzyszenie oraz wskazówki pedagoga i psychologa są dużym wsparciem dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz grona pedagogicznego.

DOSKONAŁA LOKALIZACJA


 • KatolickA SZKOŁA PODSTAWOWA
  im. Św. Wojciecha

  ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk
  tel. 58-345-82-74
  (kliknij aby otworzyć mapę)

 • Dogodny dojazd

  Bliskie sąsiedztwo przystanków autobusowych i tramwajowych, wygodny dojazd ze Śródmieścia, Wrzeszcza, Przymorza czy południowych dzielnic Gdańska

 • Doskonałe warunki

  Zajęcia odbywały się będą w komfortowych warunkach, w nowoczesnych, doskonale wyposażonych salach dydaktycznych Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Wojciecha

ZAPISY I KONTAKT

 

W procesie rekrutacyjnym pragniemy odkrywać indywidualny potencjał każdego dziecka. W związku z tym wszystkie dzieci zapraszamy na zajęcia i spotkanie z przyszłymi nauczycielami na początku kwietnia – oddzielne dla każdego rocznika. Jest to okazja, by poznać się nawzajem i zobaczyć jak dzieci funkcjonują wśród rówieśników. Nasze spostrzeżenia omówimy następnie na indywidualnych spotkaniach z rodzicami jak również uzgodnimy wstępny program pracy indywidualnej dzieci, które zostaną przyjęte do naszej szkoły.

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się rekrutacja do klas I, II i VII szkoły podstawowej.
Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w terminie 01.10.2016-31.03.2017

 

WYMAGANE DOKUMENTY


• wniosek o przyjęcie dziecka napisany przez rodziców z uzasadnieniem wyboru szkoły

• podanie napisane odręcznie przez kandydata z odpowiedzią dlaczego chcę uczęszczać
do szkoły katolickiej (dla kandydatów klasy VII)

• wypełniony kwestionariusz (pobierz druk w wersji elektronicznej)

• 3 fotografie

• odpis skrócony aktu urodzenia

• poświadczony przez szkołę odpis ocen śródrocznych klasy VI szkoły podstawowej (dla kandydatów klasy VII)

 

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Gdańsku, przy ulicy Piecewskiej 9 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 14.00

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma rodzeństwo dzieci już uczęszczających do naszych szkół.
O ostatecznym przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem szkoły oraz wynik diagnozy rozwojowej i analizy złożonych dokumentów.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy skorzystać z formularza poniżej lub KONTAKT TELEFONICZNY pod nr 058-345-82-74