RekrutacjaWARUNKI REKRUTACJI 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rekrutacja w SP odbywa się na wszystkich poziomach do klas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII


Potrzebne dokumenty:

Dodatkowe dokumenty:

 • Dla pierwszoklasistów: zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • dla kl. 2-8 świadectwo z poprzedniej klasy szkoły podstawowej.

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Gdańsku, przy ulicy Piecewskiej 9 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 14.00

Opłaty:

 • miesięczne czesne – 300 zł
 • jednorazowe wpisowe – 600 zł

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Rekrutacja do I Gdańskiego Liceum Katolickiego:

Potrzebne dokumenty:

 • podanie napisane odręcznie przez kandydata z odpowiedzią dlaczego chcę uczęszczać do szkoły katolickiej
 • wypełniony kwestionariusz
 • 3 fotografie
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • poświadczony przez szkołę odpis ocen śródrocznych ze szkoły gimnazjalnej

Po przyjęciu należy uzupełnić dokumenty o:

 • świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej/podstawowej
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego/podstawowego

Opłaty:

 • wpisowe – 700 zł
 • miesięczne czesne – 600 zł

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Gdańsku, przy ulicy Piecewskiej 9 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 14.00

FACEBOOK SZKOŁY PODSTAWOWEJFACEBOOK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCEGO | AWANS | LICEUM IM. BANDURY
Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha, ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena, zadzwoń do nas: 58 345 82 74 lub napisz:  sekretariat@szkolywojciecha.pl

© Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha w Gdańsku. 2017 | Wykonanie strony internetowej: ImpactProject