RekrutacjaWARUNKI REKRUTACJI 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA

Informujemy, że otwieramy rekrutację do klas: 0, 1, 2, 7, 8
(w sprawie rekrutacji do innych klas prosimy o kontakt)

Potrzebne dokumenty:

Dodatkowe dokumenty:

 • Dla pierwszoklasistów: zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Dla drugoklasistów: świadectwo z pierwszej klasy szkoły podstawowej
 • Dla szóstoklasistów poświadczony przez szkołę odpis ocen śródrocznych klasy VI szkoły podstawowej

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Gdańsku, przy ulicy Piecewskiej 9 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 14.00

Opłaty:

 • miesięczne czesne – 300 zł

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Rekrutacja do I Gdańskiego Liceum Katolickiego:

Potrzebne dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie dziecka napisany przez rodziców z uzasadnieniem wyboru szkoły
 • podanie napisane odręcznie przez kandydata z odpowiedzią dlaczego chcę uczęszczać do szkoły katolickiej
 • wypełniony kwestionariusz
 • 3 fotografie
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • poświadczony przez szkołę odpis ocen śródrocznych klasy III szkoły gimnazjalnej

Po przyjęciu należy uzupełnić dokumenty o:

 • świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego

Opłaty:

 • wpisowe – 700 zł
 • miesięczne czesne – 600 zł

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Gdańsku, przy ulicy Piecewskiej 9 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 14.00

FACEBOOK SZKOŁY PODSTAWOWEJFACEBOOK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCEGO | AWANS | LICEUM IM. BANDURY
Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha, ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk-Morena, zadzwoń do nas: 58 345 82 74 lub napisz:  sekretariat@szkolywojciecha.pl

© Katolickie Szkoły im. Św. Wojciecha w Gdańsku. 2017 | Wykonanie strony internetowej: ImpactProject